Archives

Eğiticinin Eğitiminde Modern Teknikler

Eğitim, yaşamın temeli, dünyayı ve olayları anlamak ve yorumlamak için gereken görsel, işitsel tüm materyallerin insan yararına sunulduğu bir olgu olduğuna göre iyi bir eğitimi de bu konuda uzman öğretmen ve eğitmen kadrolardan temin etmek mümkündür.

Eğitim alması gerekenlerin eğitime duyduğu ihtiyacın yanında, eğitim vermekle görevli kişilerin kendilerini sürekli olarak yenilemesi, yeterliliklerini artırması, bu nedenle sürekli eğitim gereksinimleri önemli bir husustur. Eğiticinin Eğitimi sertifika programında etkili sunuş tekniklerinden, bilgiyi etkili yollarla aktarma yöntemleri, sonuçlarını ölçme ve analiz etme sistemleri, katılımcıların ilgisini çekecek şekilde sunum teknikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir. İnteraktif eğitim, canlı ve ilgi çekici örnekler verme, verilen eğitimi değerlendirmede kullanılan metotların neler olduğu, örnekleriyle uygulamalı olarak eğitim içeriğinde yer almaktadır.

Eğitmen eğitimi bir eğitimcinin eğitim öncesi hazırlık safhalarından, hazırladığı notların içeriğinin sunuş kalitesine katkıları, çeşitli test, soru cevap yöntemleriyle verilen eğitimin özümsenmesini sağlayacağı teknikleri kapsamaktadır. Eğitimcinin eğitimi, öğretmen, eğitmen ve bu konuda kişisel yeterlilik ve uzmanlığını geliştirmek isteyenler için modüller halinde talep edenlere sunulmaktadır.

spacer

Profesyonel Eğitim Yönetimi

Günümüzde teknolojideki ve sanayideki gelişmeler ile birçok sektörde farklı çalışma alanları ortaya çıkmıştır ve bu çalışma alanları için de özel iş eğitimi almış elemanlar gerekmektedir. Bu noktada da profesyonel eğitim yönetimi devreye girmektedir. Bir firmanın ya da herhangi bir kuruluşun çalışanlarını eğitirken dikkat etmesi gereken en önemli nokta eğiticinin eğitimi dir.

Çalışanlara verilen eğitimde eğitimi alan kişinin potansiyeli kadar eğitimcinin eğitimi de önemlidir. Profesyonel eğitim yönetimi ile insan ilişkilerinde daha başarılı adımlar atarak çalışanların gücündeki verimin artması ile rekabette de kazanan siz olursunuz. Yapılan işteki pozisyonlar için ihtiyaç duyulan niteliklerin belirlenmesi ve buna yönelik eğitim verilmesi, motivasyonun da bununla birlikte yüksek tutulmasına özen gösterilmesi eğitim yönetiminin temel prensipleri arasındadır. Çalışmaların sürdüğü kurum ne kadar büyürse, insan ilişkileri de o kadar önem kazanır ve yönetim de o kadar zorlaşır. Profesyonel eğitim yönetimi ile daima verimi arttırmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapılarak hem anlık, hem de ileriye yönelik önlemler alınır ve gerekli adımlar çok daha sağlam atılır.

Geride kalmamak, hatta rekabetin günden güne zorlaştığı günümüz şartlarında yok olmamak için siz de profesyonel eğitim yönetimini dikkate alın.

spacer

Şirketlerin, Şahıslardan Araç Kiralaması

Şirketlerin, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere, herhangi bir kişiden(Şirket ortağı olsun ya da olmasın) araç kiralamasının vergisel boyutları aşağıda sıralanmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: Gelir Vergisi Kanunu madde: 70, 86, 94; KDV Kanunu madde: 1/3-f; 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’dir.

Buna göre;

·         Şirket; kiraladığı araç ile ilgili olarak, kira bedelinin % 18’i tutarındaki KDV’ni, 2 No.lu KDV Beyannamesi ve sorumlu sıfatı ile beyan edip, Vergi Dairesi’ne ödeyecektir.

·         Şirket; ödediği KDV’ni, 191 İNDİRİLECEK KDV olarak defterlerine kaydedecek, 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edip, indirim konusu yapacaktır.

·         Şirket tarafından, araç sahibine ödenen kira tutarı, araç sahibi açısından, gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır.

·         Şirket; araç kira tutarı üzerinden % 20 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapacak ve Muhtasar Beyanname ile Vergi Dairesine ödeyecektir.

·         Araç kirasının, bir yılda belirli bir tutarı (2014 yılı için brüt 27.000.- TL’nı) aşması halinde, kira geliri elde eden araç sahibi şahıs, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir.

·         Araç sahibi şahıs; yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi durumunda, Şirket tarafından % 20 oranında yapılan vergi kesintisini (stopaj), yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirebilir.

·         Söz konusu araç kiralama işlemi için;

o        Yazılı Sözleşme yapılması,

o        Sözleşmenin Noter’e tasdik ettirilmesi,

o        Sözleşmenin Damga Vergisine tabi tutulması ve

o        Kira ödemelerinin de Banka vasıtasıyla yapılması, gerekir.

·         Sayılan durumlara uyulması durumunda, araç kiralayan Şirket ya da aracını kiraya veren şahıs tarafından ilave bir belge (gider pusulası gibi) düzenlenmesine gerek yoktur.

·         Şahısların aracını kiralayan Şirket; kiralama prosedürlerinin tamamlanmasından sonra oluşacak yakıt, tamir, bakım, ogs, trafik ve kasko sigorta giderlerini defterlerine kaydedip, ticari kazancından indirebilir.

·         Şahısların aracını kiralayan Şirket; aracın motorlu taşıtlar vergisini ve araç adına gelen trafik cezalarını gider olarakkaydedemez, araç için amortisman ayıramaz.

·         Kiracı Şirketin; vergi denetimlerinde eleştiri almaması adına, kira tutarına transfer fiyatlandırması yönünden emsal oluşturması için bağımsız/tarafsız bir araç kiralama Şirketinden, aynı veya benzer bir araç için Fiyat Teklifialarak muhafaza etmesi uygun olacaktır.

ÖRNEK :

Araç kira tutarı Aylık (Brüt): 4.000 TL

Kiracı şirket tarafından yapılacak ve V.D.’ne ödenecek % 20 stopaj: 800 TL

2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip, V.D.’ne ödenecek % 18 KDV tutarı: 720 TL

Araç sahibi kişiye aylık net ödenecek tutar: 3.200 TL

Bu Örnek’te araç sahibi kişinin yıllık brüt kira geliri (12×4.000) 48.000 TL, yıllık beyan sınırını (2014 yılı için 27.000 TL) aştığından, 2015 yılı Mart ayında yıllık beyanname vermesi gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Sosyal güvenlik uzmanlığı eğitimiEğiticinin eğitimi

spacer

45 Saatlik MEB ONALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Eğiticinin eğitimi kurumlar ve herhangi kuruluş içerisinde eğitim konusunda çalışan kişiler veya çalışmak için uğraşan eğitimcilere verilmesi kesinlikle şarttır. Bunun dışında eğitim konusunda kısacası bu sektör dahilinde eğitimci olan kişiler ve yöneticiler için verilen bir eğitim türüdür.

Platform akademi program sonrasında başarılı olan her katılımcıya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak sertifika verilmelidir. Eğiticinin eğitimi alanında son derece uzman olarak çalışarak her bireyi donanımlı hale getirmektedir. Katılımcı olanların meslek konusunda bilgilerini ve bunun dışında her deneyimini şirket içerisinde ya da dışarıda profesyonel şekilde eğitim vermektedir.

Bundan dolayı yöneticiler, öğretmenler çok daha kolay bir şekilde eğiticinin eğitimi kurslarına katılarak birer nitelikli kişiler haline gelmektedirler. İnsan kaynakları eğitimi alanında 45 saatlik eğiticinin eğitimi kursumuza katılan öğrencilerimiz kurs sonunda MEB sertifikasına sahip olacaklardır.

spacer

NEDEN MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ?

Birçok meslekte doğuştan yeteneğin önemi büyüktür. Yetenek olmazsa o işi yaparsınız ama bir numara olamazsınız. Bu sebepten dolayı insanlar bu tür mesleklerde devamlı kendilerini geliştirmeye eğitmeye çalışırlar ancak belli bir noktada kalırlar, daha fazla ileriye gidemezler.

Eğitmenlik ise çok farklıdır. Bu noktada öncelikle eğitim verdiğiniz konuya çok hakim olmanız gerekmektedir. En ince ayrıntıya kadar detayları bilmelisiniz. İkinci olarak eğitmenliğin kurallarına, kaidelerine, teorisine hakim olmanız gerekmektedir. Son olarak tecrübe işte farkı yaratan unusurlardan birisi de budur. Eğitim verdikçe, olayı yaşadıkça, hatalardan dersler çıkarttıkça pekişirsiniz.

Günümüzde birçok kurum eğiticinin eğitimi uzmanlık programını vermektedir. Ancak başarınızı tescil ettirmek istiyorsanız MEB onaylı eğiticinin eğitimi programlarını tercih etmelisiniz. Bu programlarda eğitimin içeriği düzgün ve sağlam yazılmıştır. MEB’in denetimine ve sınavına tabidir.

Kamu ve özel sektörde birçok firma kendi faaliyetlerindeki uygulamalarını personelleri ile düzgün paylaşıp sürdürülebilir karlılıklarını arttırmakta, eğitimli insan kaynağına sahip olabilmek için kendi akademilerini kurmaktadırlar. Bu akademilerinde eğitim verecek kendi alanlarında uzmanlaşmış personellerini eğiticinin eğitimi uzmanlık programlarına göndererek eğitmenliklerini pekiştirmelerini sağlamaktadırlar. Tabi ki ilk şartları eğiticinin eğitimi uygulamasını alan personellerinin, MEB sertifikalı eğiticinin eğitimi programı katılıp, sertifika almalarıdır. Platform akademi ile 45 saatlik eğiticinin eğitimi kursundan sonra meb sertifikası kazanacaksınız.

spacer

MEB sertifikalı eğiticinin eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-öğretim faaliyetleri dışında daha birçok alanda hizmet sunmaktadır. Belirli bir sertifika verebilmek için kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alma zorunluluğu vardır. Meb sertifikalı eğiticinin eğitimi demek, kursiyerin eğitimini tamamladıktan sonra almış olduğu sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığı anlamına gelmektedir.

Eğiticinin eğitimini yapacak olan kuruluşlar, işletmelerinin verecekleri sertifikaların geçerli olabilmesi için meb sertifikalı eğiticinin eğitimi onayını almak zorundadırlar. Bu onay alınmaz ise kursiyerlerin almış olduğu sertifikalar resmi kurumlarda geçersiz sayılmaktadır. Kurumlar bu tür bir zorunluluğa tabii tutularak belirli bir düzen ve kayıt altına alma işlemi yapılmaktadır.

spacer

Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin manasını beli bir plan ve program doğrultusunda davranışlarda gerçekleştirilen değişiklikler olarak özetleyebiliriz. Eğitim hayatin her kesiminde her amaç için gerçekleştirilebilir belli sınırlara koymak yanlış olacaktır. Eğitim sinirsiz bir kavramdır. Belli ortamlarda belli amaçlar doğrultusunda bireysel veya toplu olarak verilebilen hizmetler bütünüdür. Bu hizmeti yürüten kişilere eğitici denir. Eğiticinin eğitimi kavramının amacı kaliteli hizmet ve yüksek performans sunmalarını sağlamaktır.

Eğiticinin görevi kazanılması istenilen davranışları hedef kitleye kazandırmaktır. Bu noktada eğiticiye büyük sorumluluklar düşmektedir. Hedef kitlenin ilgi ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerine dikkat ederek plan ve programlarını hazırlamalıdır. Eğiticinin eğitimi yukarda bahsettiğimiz konuların bilincinde olması için büyük önem taşımaktadır. İstenilen sonuca sistemli bir eğitim süreci sonunda ulaşılabilir.

spacer

2014 YILI GÜNCEL EĞİTİMLERİMİZ

MEB Sertifikalı Dış Ticaret Eğitimi MEB Sertifikalı Eğiticinin Eğitimi
MEB Sertifikalı İnsan Kaynakları Eğitimi MEB Sertifikalı Yönetici Asistanlığı Eğitimi
MEB Sertifikalı Finans Eğitimi MEB Sertifikalı Sosyal Güvenlik Eğitimi
CRM Müşteri Yönetimi Eğitimi Pazarlama ve Satış Eğitimi
İleri Düzey MS Excell Eğitimi Logo Uygulamalı Muhasebe Eğitimi
Ufrs Eğitimi Personel Özlük İşleri Eğitimi
Ofis Çalışanları İçin Pratik İngilizce Eğitimi Mali Müşavirlik Staj Başlatma Kursu
Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Kurumsal Eğitimler

Tel : 0212 275 67 50  /  0850 302 37 55  /  Gsm : 0554 567 31 49

spacer